Me feel so 60’s like Jean Shrimpton #out #jeanshrimpton #katemossdress #feeling60s #birthday #fashion #girl #selfie

Me feel so 60’s like Jean Shrimpton #out #jeanshrimpton #katemossdress #feeling60s #birthday #fashion #girl #selfie

4 notes · #fashion #selfie #jeanshrimpton #birthday #katemossdress #girl #feeling60s #out #me
  1. babefuckoff posted this